·  Cronfa Arddangos Ryngwladol Sefydliad PRS yn croesawu partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru i helpu i allforio cerddoriaeth Gymreig

·  Yr artist Cymreig, Astroid Boys yn cael cyllid i berfformio yn Eurosonic Noorderslag, un o wyliau mwyaf y diwydiant y Ewrop

Mae Sefydliad PRS, prif ariannwr elusennol gwaith i ddatblygu cerddoriaeth a thalent newydd ym Mhrydain, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn bartner swyddogol i'r Gronfa Arddangos Ryngwladol yn 2018, gan alluogi pobl sy'n creu cerddoriaeth yng Nghymru i gael cymorth gan y gronfa hirsefydlog hon yn y diwydiant.

Bydd y bartneriaeth newydd hon yn caniatáu i artistiaid a chyfansoddwyr caneuon dawnus o Gymru elwa ar y gronfa, sy'n cynnwys cyngor ac arweiniad gan bartneriaid ym Mhrydain, yn ogystal â chymorth ariannol i'w cynorthwyo i fanteisio ar gyfleoedd rhyngwladol trwy deithio a pherfformio mewn achlysuron arddangos dramor. 

Mae buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru ym mhartneriaeth y Gronfa Arddangos Ryngwladol trwy ei gangen ryngwladol, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru , yn dilyn partneriaeth beilot lwyddiannus yn y gronfa yn 2017, a gynorthwyodd artistiaid Cymreig i berfformio yn SXSW yn Austin, Texas, UDA. Mae'r bartneriaeth newydd hon yn ehangu'r cyfleoedd sydd ar gael i artistiaid Cymreig am y bydd yn galluogi iddynt wneud cais am gyllid i berfformio mewn sioeau arddangos tramor cymwys (ceir rhagor o fanylion yma <http://prsfoundation.com/funding-support/funding-music-creators/international/international-showcase-fund/>).

Yr artist Cymreig cyntaf i elwa ar y bartneriaeth newydd hon yw Astroid Boys, sydd wedi cael cymorth i berfformio yn Eurosonic Noorderslag yn Groningen, yr Iseldiroedd yr wythnos hon, ynghyd ag artistiaid a gynorthwyir o Loegr a'r Alban, Nilüfer Yanya, Yxng Bane, Chelou, Fenne Lily, Freya Ridings, George FitzGerald, Hakeem Baker, Housewives, IDER a Keir.

Sefydliad PRS sy'n cynnal y Gronfa Arddangos Ryngwladol mewn partneriaeth â'r Adran Fasnach Ryngwladol, Cyngor Celfyddydau Lloegr, British Underground, Undeb y Cerddorion, ac yn fwy diweddar Creative Scotland, PPL a PledgeMusic. Mae'n cynnig cymorth i artistiaid fentro i'r byd rhyngwladol am y tro cyntaf, trwy alluogi iddynt berfformio mewn gwyliau a chynadleddau arddangos allweddol fel Wythnos Gerddoriaeth Canada, SXSW, Reeperbahn, Gŵyl Zandari, Womex, Eurosonic, Jazzahead a Mutek, sy'n denu miloedd o bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth o bedwar ban y byd. 

Yn ôl adroddiad diweddaraf y gronfa, sy'n cwmpasu 2013-16, roedd 89% o'r artistiaid a gynorthwywyd wedi gweld deilliannau busnes clir, ac roedd pob £1 a fuddsoddwyd yn y Gronfa Arddangos Ryngwladol wedi cynhyrchu £8.90 ychwanegol mewn refeniw ar gyfer yr artist a oedd wedi cael cymorth. (Cewch ddarllen yr adroddiad llawn yma). Mae'r artistiaid a gynorthwyir yn cynnwys Kate Tempest, Little Simz, Everything Everything, SBTRKT, The Square ac East India Youth.

Dywedodd Vanessa Reed, Prif Weithredwraig Sefydliad PRS"Yn dilyn y cynllun peilot llwyddiannus ar gyfer SXSW yn 2017, rydyn ni wrth ein bodd y bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn parhau i gefnogi'r Gronfa Arddangos Ryngwladol yn 2018, gan feithrin cysylltiadau cadarnach rhwng diwydiant cerddoriaeth llewyrchus Cymru a'n paneli arbenigol yn Llundain. Bydd hyn yn galluogi artistiaid Cymreig sy'n barod i allforio'u gwaith i bledio’u hachos dros gael cefnogaeth, ac i arddangos eu doniau i gynulleidfaoedd newydd yn achlysuron y diwydiant o ym mhob cwr o’r byd, ochr yn ochr â'u cymheiriaid o Loegr a'r Alban."

Dywedodd Eluned Hâf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru "Rydw i wrth fy modd i gyhoeddi y bydd artistiaid o Gymru'n gallu chwarae rhan gyflawn yn y Gronfa Arddangos Ryngwladol eleni. Mae Astroid Boys yn enghraifft wych o ddangos talent Gymreig yn Eurosonic yn Noorderslag yr wythnos hon. Mae cael gwahoddiad i berfformio mewn achlysuron rhyngwladol allweddol fel Eurosonic neu SXSW yn Austin, Texas, yn cynnig llwyfan bendigedig i artistiaid i’w galluogi i dorri i mewn i farchnadoedd rhyngwladol. Bydd y cyngor a'r arweiniad y bydd ein partneriaid ym Mhrydain yn ei gynnig iddynt i gyd-fynd â'r cymorth ariannol yn eu cynorthwyo i fanteisio i'r eithaf ar bob cyfle."